вівторок, 30 серпня 2016 р.

Пенсія інвалідам з дитинства у разі втрати годувальника   Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, необхідного для призначення йому пенсії ІІІ групи інвалідності, а в разі смерті пенсіонера — незалежно від тривалості страхового стажу.
   При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Ці норми регламентовані статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
     Непрацездатними членами сім’ї вважаються, зокрема, діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.
     Визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладів охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. У разі якщо дитина визнана дитиною-інвалідом після досягнення шестирічного віку або інвалідом з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається відповідно висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною-інвалідом до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою 18-ти років (висновок про час настання інвалідності).
      Згідно зі статтею 10 вищезгаданого Закону особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором. Проте, відповідно до статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», якщо інвалід з дитинства має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно. Зазначену допомогу призначають органи соціального захисту населення.
     З огляду на викладене, інвалід з дитинства можете звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання щодо переведення на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. У разі призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника він також може звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання для призначення державної соціальної допомоги.