вівторок, 28 лютого 2017 р.

Пенсії на пільгових умовах за Списками №1 та №2

    Пільговий стаж - це період трудової діяльності у шкідливих, небезпечних або специфічних умовах упродовж повного робочого дня. Право на пільгову пенсію (пенсійний вік та необхідний стаж) визначається відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.
   Для осіб, які працювали до введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” - відповідно до статті 100 Закону України “Про пенсійне забезпечення” на підставі раніше діючого законодавства, що діяло до 01 січня 1992 року.

   Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати найменуванню Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.
  Для деяких професій у Списках визначено певні особливі показники, зокрема: умови праці, місце роботи, характер праці, робота з певним устаткуванням, матеріалами. Вказані показники можуть записуватись в трудовій книжці у дужках.
  Документами, що підтверджують пільговий стаж є трудова книжка та уточнююча (пільгова) довідка такі довідки, зазвичай, є обов'язковими, оскільки в трудових книжках не зазначається, у яких умовах працювали особи і чи були вони зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня. Також в обов’язковому порядку надаються копії наказів підприємства про результати атестації робочих місць з додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та їхнє право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1 чи № 2 (для підтвердження стажу після 21.08.1992 року).
   При підтвердженні роботи в шкідливих та важких умовах праці за Списками № 1 та 2 у разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
   Пільгова довідка за встановленою формою має містити наступну інформацію:
1) періоди роботи, що зараховуються до пільгового стажу;
2) професію або посаду;
3) характер виконуваної роботи;
4) розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи;
5) первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку (накази (розпорядження) про закріплення робітників за певними ділянками робіт і устаткуванням; особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості на заробітну плату, табелі обліку робочого часу; журнали (картки) обліку робочого часу; журнали завдань; робочі книги бригадирів; наряди на виконання робіт; нормовані завдання; книги обліку інструктажу з техніки безпеки тощо).
   Уточнюючі довідки мають право видавати винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники. Якщо підприємство ліквідоване і правонаступника немає, підтвердження періодів пільгової роботи здійснюється відповідною комісією, що створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України.
  Звернутися з заявою, щодо підтвердженням пільгового стажу на Комісії можна завчасно до досягнення пенсійного віку. Необхідні документи подаються до територіальних управлінь Пенсійного фонду.
  Зарахування до пільгового стажу періодів навчання та військової служби
  При визначенні права на пенсію на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію на пільгових умовах.
  Час навчання за спеціальністю в професійно-технічних навчальних закладах зараховується до пільгового стажу за умови, якщо протягом 3 місяців після закінчення навчання особа працевлаштувалася за набутою професією (ст. 38 Закону № 103).
  У будь-якому випадку час навчання у професійно-технічному навчальному закладі та час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.
  Особливості що необхідно врахувати при виході на пенсію на пільгових умовах за Списками № 1 та № 2:
* Пільговий стаж підтверджується виключно первинними документами за час виконання роботи. Свідки не можуть підтвердити стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію.
* За кожний повний рік стажу роботи за Списком № 1 до страхового стажу додатково зараховується по одному року. Водночас, коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів роботи за Списком № 1 не може перевищувати 0,85.
* Якщо працівник має необхідний пільговий стаж, а загального стажу не вистачає, підстави для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відсутні.
* Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.
* Період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство наданням уточнюючої довідки.
* Після 21 серпня 1992 року право на пенсію за віком на пільгових умовах має бути підтверджене за результатами атестації. Тобто якщо людина працювала в шкідливих умовах починаючи з 21 серпня 1992 року й атестація робочих місць не проводилася, працівники втрачають право на зарахування пільгового стажу після цієї дати.
   Пенсія за віком на пільгових умовах призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку. У разі пропущення тримісячного терміну — з дня звернення.