понеділок, 31 липня 2017 р.

АРХІВ ІНФОРМУЄ...

Створити архів, зберегти і використовувати документи ліквідованих підприємств району - таке завдання було поставлене перед архівним відділом Добропільської районної ради чотирнадцять років тому.
За цей час на зберігання надійшли документи з особового складу ліквідованих підприємств, які не мають правонаступників, в яких зафіксовані службово-трудові, фінансові та соціальні відносини установи, організації, підприємства з їхніми працівниками.
Значною складовою частиною багатогранної діяльності трудового архіву є використання документів для виконання запитів соціально-правового характеру, безпосередньо пов'язаних з призначенням або перерахунком пенсій. Від чіткої організації довідкової роботи залежить повнота відповідей на запити, скорочення термінів виконання, складання та оформлення архівних довідок, виписок, копій з урахуванням встановлених вимог.
За період з січня по липень поточного року трудовим архівом: виконано 550 запитів соціально-правового характеру; прийнято на зберігання два фонди - СП «Ольвія» та Октябрська сільська виборча комісія; оправлено та підшито документи КСП «Росія» та «Заповіт Ілліча»; проведено перевіряння наявності документів в кількості 1000 од. зб.; в межах компетенції архіву максимально надано консультації громадянам по телефону та на особистому прийомі.
Працівники трудового архіву зацікавлені в правильному і своєчасному вирішенні поставленого громадянином питання, завжди готові надати допомогу і роз'яснення, засновані на законах України та професійному досвіді.