пʼятницю, 26 квітня 2019 р.

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ


 Більшість з нас не вважають атестацію робочих місць надто важливою процедурою, хоч для отримання довідок при оформленні пенсій вона має велике значення.
   Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1992 року № 442.
  Атестація робочих місць за умовами праці (далі – атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
  Основна мета атестації полягає у регулюванні взаємин між власником або уповноваженим цим органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення. Пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.
  Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.
  Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.
  Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до картки умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.
  Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.
  Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесені до переліку.
  Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.
  Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383.
   Згідно із зазначеним порядком, при визначені права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.
  При призначенні пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-річного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.1992р., відповідне право впродовж цього періоду повинно бути підтверджене результатами атестації.
   Результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу. Який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
   При підтвердженні цього права за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.1997р. (впродовж п’яти років після запровадження в дію Порядку проведення атестації робочих місць), до стажу який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховується весь період роботи на даному підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, тобто період роботи із шкідливими умовами праці, до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення атестації та період роботи впродовж наступних п’яти років за умови, що впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці.
   Якщо атестація була вперше проведена після 21.08.1997р., при підтвердженні права на пенсію за віком на пільгових умовах до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.1992р., 5-річний період роботи на даному підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п’яти років, за умови, якщо впродовж цього часу не змінювалися докорінно умови і характер праці.
   Якщо ж атестація з 21.08.1992р. не проводилась чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21.08.1997р., право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи зі шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в установі чи організації до 21.08.1997р. включно, тобто до набуття чинності Порядком проведення атестації робочих місць. У такому ж порядку зараховується пільговий стаж, якщо за результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.1997р. право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилось.
  При не підтвердженні права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами чергової атестації, проведеної протягом п’яти років з дати проведення попередньої атестації, до пільгового стажу зараховується період роботи на даному підприємстві, в установі чи організації до дати видання наказу на підприємстві про результати проведення чергової атестації, якою відповідне право не підтверджене.
  Отже, якщо, наприклад,особа працює в шкідливих умовах і початок цієї роботи припадає на період після 21.08.1992 року і атестація робочих місць не проводилась, працівники втрачають право на призначення пенсії на пільгових умовах.
  Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.


                                                                                   Начальник юридичного відділу
                                                                                  Добропільського об`єднаного управління ПФУ 
                                                                                  Донецької області
                                                                                  А.СТУПАК