понеділок, 29 квітня 2019 р.

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕЄСТРУ ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього. Це передбачено урядовою постановою від 17 квітня 2019 року № 328.
   Реєстр ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.
   Реєстр ведеться державною мовою. Допускається використання латинських літер під час кодування діагнозів і звернень, написання електронної адреси.
   Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем даних Реєстру.
   Інформацією можуть обмінюватися МОЗ, НСЗУ, Пенсійний фонд України і Фонд соціального страхування.
   Запис про тимчасову непрацездатність містить, зокрема, відомості про:
1) пацієнта (у разі непрацездатності особи, зумовленої необхідністю догляду: за хворою дитиною; за хворим членом сім’ї; за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною):
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
дату народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
стать;
2) тимчасово непрацездатну особу:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
дату народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
стать;
найменування страхувальника та його індивідуальний податковий номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань;
3) випадок тимчасової непрацездатності:
унікальний номер випадку непрацездатності за даними електронної системи охорони здоров’я;
номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в електронній системі охорони здоров’я;
дату (час) надходження інформації до Реєстру, що фіксується автоматично і відповідає даті та часу збереження цих відомостей;
єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності;
причину непрацездатності;
період тимчасової непрацездатності: період звільнення від роботи (з/по); період переведення тимчасово на іншу роботу (з/по). Період тимчасової непрацездатності визначається строками, зазначеними у медичних висновках, які видано в межах одного випадку непрацездатності. Кінцева дата періоду непрацездатності може визначатися застрахованою особою самостійно шляхом подання до Реєстру звернення (повідомлення, заяви) про відновлення працездатності (крім випадків непрацездатності у зв’язку з карантином) відповідно до законодавства;
призначений режим лікування;
порушення режиму лікування із зазначенням дат і видів порушень;
відомості про направлення на огляд та дату надходження (реєстрації) документів до медико-соціальної експертної комісії, дату огляду та висновок медико-соціальної експертної комісії;
відомості про направлення в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров’я із зазначенням дат початку та закінчення путівки, її номера, назви санаторно-курортного закладу.

Джерело: Українське право