середа, 27 грудня 2017 р.

Уряд ініціює зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів" Кабінет Міністрів України вніс до парламенту розроблений Міністерством юстиції законопроект про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів".
В уряді пояснюють, що проект Закону підготовлено з метою приведення положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у відповідність із Законом України «Про запобігання корупції», а запропоновані зміни спрямовані на приведення понятійного апарату Закону у відповідність із Законом України «Про запобігання корупції», уніфікацію їх норм та усунення дублювання.
Зокрема, у тексті Закону "Про судоустрій і статус суддів" пропонується замінити словосполучення "законодавство про запобігання корупції" конкретно Законом "Про запобігання корупції".

Водночас передбачаються й інші, не менш важливі зміни в частині обов'язків суддів. Так, пропонується виключити із переліку обов'язків суддів подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Також пропонується виключити із підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції та зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей.
При цьому зміни передбачаються і до підстав дисциплінарного стягнення судді. Звільнення судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку пропонують застосовувати, якщо набрало законної сили рішення суду, яким суддю притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Українське право