пʼятниця, 28 вересня 2018 р.

ЩОДО ЗМІН У ФОРМУВАННІ ЗВІТНОСТІ ПО ЄДИНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ВНЕСКУ

      Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 15.05.2018 № 511 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435.
    Найсуттєвіші зміни стосуються таблиць 5 та 6 «Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (за формою Додаток 4, далі – Звіт). Такі зміни потрібно враховувати, починаючи зі звітного періоду за серпень 2018 року (звітність подається з 01.09.2018 по 20.09.2018).
   Отже, таблиця 5 Додатка 4 Звіту подається страхувальниками, якщо протягом звітного періоду:
- було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
- було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
- особу було переведено на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника;
- особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;
- особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
- особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
  Крім того, до таблиці 5 Додатка 4 Звіту додано нові реквізити:
- реквізит 12 «Професійна назва роботи»;
- реквізит 13 «Код ЗКППТР» (код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів);
- реквізит 14 «Код класифікатора професій» (код КП), які обираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010».
 Звертаємо увагу, що назва посади відповідає запису у трудовій книжці;
- реквізит 19 «Військове звання».
   Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
   У разі якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається.
   Що стосується змін до таблиці 6 Додатка 4 Звіту, то вони відбулись у наступних графах:
- реквізит 10 «Код типу нарахувань»:
- змінено значення коду 13 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць.
   Тип нарахувань 13 застосовується для сум в поточному звітному місяці за попередні лише в таких випадках:
- при нарахуванні сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;
- при нарахуванні сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці;
- додано код 14 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням);
- реквізит 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» - додано, що роботодавцем, крім кількості календарних днів відпустки без збереження заробітної плати, може бути вказано кількість днів звільнення від роботи згідно з довідкою про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною.
     Шановні страхувальники! Пам’ятайте, що достовірне та своєчасне звітування Вами за найманих працівників, є запорукою отримання ними ґарантованих державою соціальних послуг!


                                                                  Начальник відділу адміністрування, супроводження
                                                                  інформаційних систем, електронних реєстрів
                                                                  та захисту інформації Добропільського об’єднаного
                                                                 управління Пенсійного фонду України Донецької області
                                                                   О.С. Волошина