вівторок, 30 квітня 2019 р.

До уваги платників екологічного податку!

       ГУ ДФС у Донецькій області повідомляє, що з 2019 року застосовується новий порядок справляння та розподілу доходів від екологічного податку (далі – Податок), зокрема в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря (далі – Викиди двоокису вуглецю).
        Розділ VIII Податкового кодексу України (далі – Кодекс) змінено Законом України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» як в частині визначення платників, так і ставок Податку.
      З 1 січня 2019 року ставка Податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення складає 10,00 гривень за 1 тонну.

     При цьому, відповідно до пункту 240.7 статті 240 Кодексу з 1 січня 2019 року не є платниками Податку за викиди двоокису вуглецю суб’єкти, зазначені у пункті 240.1 статті 240 Кодексу, якими здійснюються такі викиди в обсязі не більше 500 тонн за рік.
Тобто, у 2019 році, до платників Податку в частині Викидів двоокису вуглецю належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг Викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн за рік. У цьому випадку суб’єкти зобов’язані зареєструватися платниками податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбулося таке перевищення. Такі платники зобов’язані скласти та подати податкову звітністьнарахувати та сплатити податок за податковий (звітний) період, у якому відбулось таке перевищення, у порядку, передбаченому Кодексом (пункт 240.7 статті 240 Кодексу).
     Статтею 242 Кодексу передбачено, що об’єктом та базоюоподаткування є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Разом з цим, база оподаткування податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 тонн за рік (пункт 242.4 статті 242 Кодексу).
   Статтею 250 Кодексу для екологічного податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.
    Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники Податку складають податкові Декларації та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують Податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення - за місцем розміщення стаціонарних джерел.
Податкові зобов’язання з екологічного податку за обсяги викидів у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення декларуються за формою Додатка 1 до Податкової декларації з екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715 (із змінами і доповненнями) (далі — Декларація, Додаток).
Разом з тим, згідно з пунктом 161 статті 29 Бюджетного кодексу України, з 01.01.2019 року надходження екологічного податку в частині Викидів двоокису вуглецю зараховуються до загального фонду державного бюджету у розмірі 100 відсотків, тоді, як надходження екологічного податку від викидів інших забруднюючих речовин зараховуються до загального фонду державного бюджету лише у розмірі 45 відсотків.
     З метою забезпечення реалізації приписів Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень сум податкових зобов’язань з екологічного податку, до затвердження змін до Декларації у частині декларування податкових зобов’язань з екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, у 2019 році податкові зобов’язання з екологічного податку за викиди двоокису вуглецю обчислюються та декларуються платниками екологічного податку в окремому Додатку 1 до Декларації (лист ДФС України від 16.01.2019 №1422/7/99-99-12-03-04-17).
     Так, платники екологічного податку у разі недосягнення граничної річної кількості викидів двоокису вуглецю в обсязі 500 тонн у звітному (податковому) кварталі декларують податкові зобов’язання з екологічного податку за обсяги викидів інших забруднюючих речовин у Додатку 1 до Декларації, а податкові зобов’язання за Викиди двоокису вуглецю у такого платника не виникають.
     Щодо заповнення податкової декларації з екологічного податку у 2019 році, у тому числі в частині Викидів двоокису вуглецю, інформацію буде розміщено додатково.

           Джерело: Покровсько-Добропільське управління
          ГУ ДФС у Донецькій області